SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Obec leží na juhovýchode Banskobystrického kraja, v južnom cípe okresu Revúca, teda v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline potoka Turiec, v nadmorskej výške 185 metrov nad morom (stred obce)

Obec sa nachádza 5 kilometrov od hranice s Maďarskou republikou - na sever od mesta Tornaľa smerom na Revúcu. Obcou prechádza cesta II/532, ktorá spája dve najväčšie mestá okresu - Tornaľu a Revúcu.

Najbližšia železničná stanica sa nachádza v Tornali (železničná trať č. 410 Zvolen - Jesenské - Tornaľa - Košice).

Kataster obce patrí do teplej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou 8 - 9 st. C.Vyskytujú sa tu dubové a dubovo - hrabové lesy, je tu hodne zastúpený aj cer.

Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1247, keď Belo IV. povýšil synov Atračíka na kráľovských služobníkov. Obyvatelia sa zaoberali pestovaním ovocia, hrozna a tabaku.Poľnohospodársky charakter obce je premietnutý aj v ústrednej postave v erbe obce - muž ovocinár.

Najznámejším obyvateľom obce je OTROKOCSI FÓRIS FERENC - reformovaný kňaz, farár a cirkevný spisovateľ. Žil asi okolo roku 1650.

PRIORITY ROZVOJA OBCE:

  • vybudovanie vodovodu, kanalizácie a ČOV
  • obnova asfaltového koberca na št. ceste II/532 v obci – uskutočnené v roku 2006
  • vybudovaniedomu smútku
  • dobudovanie digitalizácie a internetizácie telefónnej siete.
  • dokončenie malého športového ihriska a oddychovej zóny v obci
  • pomoc při projekčnej príprave veternej elektrárne v katastri obce
  • oprava strechy na budove Materskej školy

Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline Turca. Západná odlesnená časť chotára je na nive. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním ovocia, hrozna a tabaku. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

V súčasnosti má obec 302 obyvateľov, z toho 30% slovenskej národnosti a 70% maďarskej národnosti. Má zhruba 30%-nú nezamestnanosť.